EL-506TS

EL-506TS

Pokročilý vědecký model EL-506TS je vybaven 470 statistickými, trigonometrickými a matematickými funkcemi včetně převodů jednotek a knihovny vědeckých konstant, díky čemuž je vhodný pro studenty středních škol i univerzit. Velký dvouřádkový displej s kapacitou 10+2 číslic umožňuje procházení a editaci předchozích výpočtů a před poškrábáním a pády jej chrání pevný kryt.

EL-506TS

Specifikace

 • Počet vestavěných funkcí: 470
 • Systém zadávání dat: algebraický
 • Napájení: solární se záložní baterií
 • Rozměry a váha: 161 × 80 × 15 mm, 110 g

Matematické funkce

 • Zlomky
 • Numerické řešení rovnic
 • Řešení soustav lineárních rovnic
 • Výpočty s maticemi a vektory
 • Derivace a integrály (numerické)
 • Komplexní čísla

Notace a počet desetinných míst

 • Notace SCI, ENG, FIX
 • Oddělování tisíců

Statistické funkce

 • Statistika jedné proměnné
 • Statistika dvou proměnných
 • Regresní modely: 6
 • Průměr, směrodatná odchylka
 • Kombinace, variace, faktoriál
 • Generování náhodných čísel

Paměti

 • Editace předchozích výpočtů
 • Vyvolání posledního výsledku (ANS)
 • Počet pamětí: 9

Trigonometrické funkce

 • Úhlové jednotky DEG/RAD/GRAD
 • sin, cos, tan a inverzní funkce
 • Hyperbolické funkce
 • Převody mezi šedesátkovou a desítkovou soustavou
 • Převody kartézských a polárních souřadnic

Číselné soustavy

 • Výpočty v soustavách DEC, BIN, OCT, HEX, PEN
 • Logické operátory (AND, OR, NOT, NEG, XOR)

Vědecké funkce

 • Převody jednotek
 • Knihovna vědeckých konstant