EL-W506T

EL-W506T

Kalkulačka EL-W506T s velkým bodovým displejem "WriteView", který umožňuje zápis a zobrazení výrazů v obvyklém matematickém vyjádření jako na papíře, je nejpokročilejším vědeckým modelem z portfolia Sharp. Nabízí 640 statistických, trigonometrických a matematických funkcí včetně převodů jednotek, knihovny vědeckých konstant a rozdělení pravděpodobnosti.

EL-W506T

Specifikace

 • Počet vestavěných funkcí: 640
 • Systém zadávání dat: algebraický
 • Napájení: solární se záložní baterií
 • Rozměry a váha: 166 × 80 × 15 mm, 108 g

Matematické funkce

 • Zlomky
 • Numerické řešení rovnic
 • Řešení soustav lineárních rovnic
 • Výpočty s maticemi a vektory
 • Derivace a integrály (numerické)
 • Komplexní čísla
 • Tréninková funkce (DRILL)

Statistické funkce

 • Statistika jedné proměnné
 • Statistika dvou proměnných
 • Regresní modely: 7
 • Průměr, směrodatná odchylka
 • Kombinace, variace, faktoriál
 • Generování náhodných čísel

Vědecké funkce

 • Převody jednotek
 • Knihovna vědeckých konstant

Paměti

 • Editace předchozích výpočtů
 • Vyvolání posledního výsledku (ANS)
 • Počet pamětí: 9

Notace a počet desetinných míst

 • Notace SCI, ENG, FIX

Trigonometrické funkce

 • Úhlové jednotky DEG/RAD/GRAD
 • sin, cos, tan a inverzní funkce
 • Hyperbolické funkce
 • Převody mezi šedesátkovou a desítkovou soustavou
 • Převody kartézských a polárních souřadnic

Číselné soustavy

 • Výpočty v soustavách DEC, BIN, OCT, HEX, PEN
 • Logické operátory (AND, OR, NOT, NEG, XOR)