SC 2080S

SC 2080S

Pokročilá vědecká kalkulačka SC 2080S má 417 vestavěných funkcí mezi nimiž najdete mj. řešení soustav lineárních rovnic, výpočty s maticemi a vektory, derivace a integrály, převody jednotek a knihovny vědeckých konstant. Velký bodový displej umožňuje zápis a zobrazování výrazů stejně jako na papíře, duální napájení šetří baterii a pevný kryt kalkulačku chrání před pády a poškrábáním.

SC 2080S

Specifikace

 • Počet vestavěných funkcí: 417
 • Systém zadávání dat: algebraický
 • Napájení: solární se záložní baterií
 • Rozměry a váha: 162 × 82 × 18 mm, 129 g

Matematické funkce

 • Zlomky
 • Tabulka funkčních hodnot
 • Numerické řešení rovnic
 • Řešení soustav lineárních rovnic
 • Výpočty s maticemi a vektory
 • Derivace a integrály (numerické)
 • Komplexní čísla

Statistické funkce

 • Statistika jedné proměnné
 • Statistika dvou proměnných
 • Regresní modely
 • Průměr, směrodatná odchylka
 • Kombinace, variace, faktoriál
 • Generování náhodných čísel

Číselné soustavy

 • Výpočty v soustavách DEC, BIN, OCT, HEX, PEN
 • Logické operátory (AND, OR, NOT, NEG, XOR)

Paměti

 • Editace předchozích výpočtů
 • Vyvolání posledního výsledku (ANS)
 • Počet pamětí: 9

Notace a počet desetinných míst

 • Notace SCI, ENG, FIX

Trigonometrické funkce

 • Úhlové jednotky DEG/RAD/GRAD
 • sin, cos, tan a inverzní funkce
 • Hyperbolické funkce
 • Převody mezi šedesátkovou a desítkovou soustavou
 • Převody kartézských a polárních souřadnic

Vědecké funkce

 • Převody jednotek
 • Knihovna vědeckých konstant